Hjemmesykepleietjenesten i Modum kommune har i alle år leaset biler for å komme seg rundt til alle sine pasienter. Men med mange dårlige veier og til tider vanskelig framkommelighet, var behovet for en ny bilpark stort. Tirsdag fikk de 14 nye biler fra Bråtens Bilco i Hokksund.

Trine Bråten og Leif Olsen er stolte av å kunne levere en «pakke» til Modum kommune som de selv mener vil spare mye penger på. - Vi skal sørge for at kommunen har en bilpark som fungerer 365 dager i året, sier Trine.


Klokken er 11.00. På teknisk sentral på Geithus står virksomhetslederne Ann Waal og Sidse Nielsen og venter spent sammen med Tom Grimsrud. Han leder arbeidet på teknisk sentral. Noen minutter over 11 triller det 10 nye biler inn på plassen. Det er tid for å levere første del av en helt ny bilpark til hjemmesykepleien.

- Vi har i alle år leaset biler, men bruken i hjemmesykepleien går hardt ut over bilene og dette har blitt dyrt for kommunen. Nå har vi kjøpt de 14 Peugeot Partner varebilene og etter en offentlig anbudsrunde, var det Bråtens Bilco i Hokksund som kom med det beste tilbudet, sier Tom Grimsrud.

Spesialavtale
- Vi har inngått en helt spesiell avtale med Modum kommune som tillater dem å ta deler av vedlikeholdet selv uten at det går ut over garantiene på bilene. Dette gjør vi for å spare tid og penger for kommunen, men ved behov står selvsagt vårt verksted til rådighet og avstanden er heller ikke lenger enn at vi kan sende folk hit, sier daglig leder Trine Bråten.

Det er ikke hver dag hun må samle det meste av staben og flere til for å kjøre en så stor leveranse til en kunde. Prislappen for de 14 bilene ble på 3,050 mill. kroner.

Tester ut EL
To av bilene som ble levert i dag står det EL på i registreringspapirene. Det er de første elbilene som Modum kommunen noen gang har kjøpt.

- Vi vil gjerne prøve ut elbilene for å se om disse passer hos oss. Vi tar sikte på å bruke disse på dagvaktene slik at de kan lades opp på natten og således være klar til neste dag, sier virksomhetsleder Ann Waal.

Av de 14 nye bilene er det også fire som har 4-hjuls trekk. Dette for at de skal komme bedre fram vinterstid og ved vanskelige forhold. Bilparken de har hatt til nå har bydd på utfordringer i så måte.

Klar besparelse
Ifølge Tom Grimsrud viser regnestykket entydig at dette kjøpet vil kommunen spare mye penger på. Noe av forklaringen på det ligger i selve kjøpet av varebiler. Her er det nemlig fullt momsfradrag og alle driftsutgiftene kan føres med fradrag av moms.

Men også når det gjelder vedlikehold og reparasjoner av bilene, regner han med store besparelser.Daglig leder Trine Bråten og salgssjef Leif Olsen fra Bråtens Bilco kunne tirsdag overrekke 14 nye biler og blomster til Modum kommune representert ved Tom Grimsrud, Sidse Nielsen og Ann Waal.

Webdesign og webutvikling: Digi Publishing AS

Personvern